Velkommen / Breeding
1. Maine Coon's er store - som i KÆMPESTORE

Der er ret stor forskel i størrelse på de to køn inden for Maine Coon-racen. En fuldvoksen hun-Maine Coon vejer typisk mellem 4 og 6 kilo. Hannerne vejer generelt et par kilo mere: 6-9 kilo. Der er dog eksempler på giga-Maine Coon's, som har vejet over 15 kilo. Længden på katten er også imponerende. 123 centimer er rekorden.

De største eksemplarer af Main Coon-hankatte ser faktisk så enorme ud, at det er svært at tro, at det er en huskat. I USA, hvor racen stammer fra, er de faktisk undertiden blevet forvekslet med den udomesticerede vilde katterace, bobkatten (rødlossen).

2. Maine coon er den perfekte familiekat

Selvom en Maine Coon med sin kæmpestørrelse kan virke intimiderende, gemmer der sig en meget kærlig og omgængelig sjæl i langt de fleste repræsentater for racen. En Maine Coon er kælen og selskabelig og trives generelt også godt med børn.

På grund af kattens omgængelige sindelag bliver Maine Coon undertiden omtalt som hunden blandt katte. Maine Coon's er desuden en af de katteracer, som er lettest at få til at leve fredeligt sammen med andre husdyr. Det kan både være hunde, kaniner og endda også fugle.3. En Maine Coon er skabt til vintervejr

Når vintervejret bider, må det være dejligt inde i pelsen på en Maine Coon. Kattens pels er som skabt til at modstå vinterens strabadser:

Pelsen er lang og har flere lag.
Potterne er store og perfekte til at træde oven på sne uden at gå igennem.
Halen er lang og busket, og den egner sig fortrinligt som et varmende svøb omkring Maine Coon'en, når den krøller sig sammen.
Hvis du ikke kan kende en Maine Coon på andet, så er hårene omkring ørene et godt kendetegn. De hjælper med at beskytte mod bidende vintervinde ude i det fri.

En Main Coon's poter er i øvrigt et kapitel for sig. Bliv ikke overrassket, hvis du ser en Maine Coon bruge sine store poter som hænder til at samle ting op og håndtere sin føde med.

4. Maine Coon's oprindelse

Der florerer mange mystiske historier om Maine Coon'ens oprindelse. Ordet Maine har at gøre med den amerikanske stat Maine i det nordøstlige USA, hvor katteracen stammer fra. Det er der ikke noget mystisk i.

Coon rimer på det engelske ord for vaskebjørn: racoon. Der var faktisk tidligere folk, der troede, at Maine Coon'en på grund af dens udseende var beslægtet med vaskebjørnen. Dette kan være det sproghistoriske ophav til det andet led i kattens navn. Teorien om katte og vaskebjørnes slægtskab er dig i dag helt afvist. De to dyr har ingen genetisk mulighed for at parre sig.

Der verserer også en myte om, at katten nedstammer fra 6 katte, som Marie Antoinette skibede over atlanten. Hun planlagde angiveligt selv at følge efter, men endte som bekendt sine dage i guillotinen under Den franske Revolution.

5. Maine Coon har norske slægtninge

Den nærmereste genetiske slægtning til Maine Coon'en er faktisk Norsk Skovkat. Derfor er der også en teori, der går ud på, at katten har "vikingeblod" i sig, og det kan faktisk godt have noget på sig.

Maine ligger nemlig tæt på det område, som Leif den Lykkelige og andre vikinger besøgte og befolkede i en periode i vikingetiden, og som de selv kaldte for "Vinland". Ved den lejlighed kan de udmærket have efterladt nogle norske skovkatte, som derefter er blevet krydset med lokale katte.

6. Racen var nær troet uddød

Maine Coon's var populære tilbage i slutningen af 18-tallet. En af de første vindere af en katteudstilling i USA var faktisk en Maine Coon. I løbet af begyndelsen af 19-tallet gik katten dog af mode. Nu var det lige pludselig perserkatte, alle skulle have.

Det stod så grelt til, at der i 50erne faktisk var rapporter om, at racen helt var uddød. Siden er det kun gået én vej, og i dag er racen en af de allermest udbredte både i USA og herhjemme i Danmark.

7. Maine Coon elsker vand

Katte er ikke kendt som de store vandelskere. Alle katteracer kan ganske vist svømme, når de er tvunget til det, men der er en god grund til, at det hedder en "vandhund" og ikke en "vandkat".

Maine Coon'en er dog nok den huskat, der bedst kvalificerer til betegnelsen "vandkat". Maine Coon's er nemlig meget fascinerede af vand. Måske skyldes det, at deres tætte sneegnede pels er delvis vandskyende. Nogle Maine Coon's kan finde på at vende bunden i vejret på vandskålen for at lege med vandet, andre er faste gæster med øjnene på stilke, når bruseren er tændt, eller der bliver skyllet ud i toilettet.

8. Nogle Maine Coon's har 6 tæer

I gamle dage var der mange Maine Coon's, der havde 6 tæer på poterne. Det var dengang faktisk op imod 40 % af Maine Coon's, der var polydaktyle, som den harmløse genetiske "defekt" kaldes.

I dag er denne procentdel kraftigt reduceret. Det skyldes ikke mindst, at polydaktyle Maine Coon's på forhånd er diskvalificeret til at deltage i skønhedskonkurrencer for katte. 6-tåede Maine Coons findes dog stadig. Der er også en kreds af katteavlere, der lobbyer for en særlig konkurrencekategori for flertåede katte.

9. Maine Coon kurrer som en due

De lyde, en Maine Coon frembringer, er noget for sig. De fleste katte har et lidt større reportoire end et standard miau. En Maine Coon har et helt symfoniorkester til sin rådighed. De kan både kvidre og kurre som en due. De har også forskellige agiterede kald, når de for eksempel har spottet en fugl, som de godt kunne tænke sig at gå i kødet på. Dette kan både lyde som en trillen og som en lille hunds bjæffen.

10. Maine Coon rekorder

Den længste kat nogensinde er i følge Guiness World Records Maine Coon'en Stewie, der er blevet målt til 123 cm fra næsetip til halespids. Den tungeste Maine Coon, der nogensinde har været på vægten, vejede 15,9 kilo.
As a cat owner, you enjoying the cat and make sure The cat feels good. As a breeder, you find out that there is much more to it to breed healthy cats. There is so much to consider when you want to breed healthy cats with a good mind, and a race typical appearance. There will be several years before you have reached the breeding cats that are good for breeding, and there have been many bumps in the road to get there. In addition to many other things, are my cats dna tested and tested through blood tests for the most known diseases. Cats are living things, so there can never be any guarantee, but at least you can make sure to know the status of known diseases which are important for a healthy cat.
 
 
FCK ribs
 
Normal ribs
FCK - fladbrystet killing
Denne lille skønhed blev pludselig flad brystet da han var 8 dage gammel. Dyrlægen troede, han ville vokse sig fra det, men det gjorde han desværre ikke. Jeg kiggede på alt, hvad jeg kunne finde om FCK, men der er ikke skrevet meget af fagpersoner, og næsten umuligt at finde et billede af en FCK killing. Som billedet viser, er han er smal lige bag ved forbenene. Tog man omkring ham, var det nemt at mærke, at han havde smalle ribben, og der var ikke plads nok til at lungerne kunne udvikle korrekt. Han åndede omkring 40-50 gange i minuttet, hvilket er noget mere end de sædvanlige 20 -30 gange, og han gispede efter vejret, når han havde leget lidt. Hans hoved virkede for stor til kroppen, hvilket igen var et tegn på at hans krop ikke udviklede sig normalt. Ved sidste dyrlæge check, var det klart, at han ikke iltede blodet godt nok, og han fik lov til at sove stille og rolig ind. FCK findes i flere sværhedsgrader, hvor nogle dør meget tidligt, andre bliver 2 måneder, og nogen vokser sig ud af det, men kan ikke bruges til avl, da det kan videregives til nye killinger. Som en ung / voksen kat, har nogle stadig lidt smalle ribben. Som opdrætter, bør du også finde ud af, hvem forældredyrene giver FCK killinger og tage det ud af avl. 
FCK
This little beauty was flat chest when he was 8 days old. The vet thought he would grow out of it, but he did not. I looked at everything I could find about FCK, but there is not really much written abaut it by health professionals, and almost impossible to find a picture of an FCK kitten. As the photo shows, he is narrow just behind the front legs. Took one around him, it was easy to judge that he had narrow ribs, and there was not enough room for the lungs could develop proper. He breathed about 40-50 times per minute, which is something more than the usual 20 -30 times, and he gasped for breath when he had played. His head seemed too large for the body, which in turn was a sign that his body could not develop normally. At last vet check, it was clear that he was not oxygenated blood well enough and he was allowed to sleep quiet and calm in. FCK available in several levels of difficulty, where some dies very early, others will be 2 months, and one with the veterinarian must assess the condition. Some grow out of it, but can not be used for breeding as it can be passed on to new kittens. As a Young/adult cat, some have still a bit narrow ribs. As a breeder, you should also find out who the parent animals giving FCK kittens and take it out of breeding. 
 
 
PK-Def (Pyruvate Kinase Deficiency)
Arvelig form for anæmi, dvs. en sygdom i blodet. Ofte opdages sygdommen først, når katten når op i en vis alder (+ 8 år) medmindre, der er tale om et mere aggressivt forløb:  
Symptomerne kan variere en del, men ofte ses træthed og vægttab som følge af manglende appetit. Nedstemthed, blege slimhinder, og eventuelt forstørrelse af bughulen (idet milten i enkelte tilfælde forstørres). Sygdommen nedarves autosomalt recessivt i Maine Coon, det betyder: Hvis begge forældre har sygdommen, vil alle afkom få den Hvis begge forældre bærer genet for PK- Def, men ikke er syge, vil 25% af afkom få PK-Def, 50% vil bære genet og 25% vil være fri. Hvis en forælder bærer genet og den anden er fri for genet, vil 50% af afkommet være bærere og 50% vil være fri.
 
 
 PK -Def ( Pyruvate Kinase Deficiency )
Hereditary form of anemia, i.e., a disease of the blood.
Often the disease is discovered only when the cat reaches a certain age ( + 8 years) unless , in the case of a more aggressive cours:
The symptoms can vary , but often seen fatigue and weight loss due to the lack of appetite. Depression , pale mucous membranes , and
optionally magnification of the abdominal cavity ( as in the spleen
Each case is magnified ) .
The disease is inherited autosomal recessive in Maine Coon , it means : If both parents have the disease , will All progeny have the If both parents carry the gene for the PK Def , but are not sick , 25 % of offspring get PK- Def, 50 % will carry the gene and 25% will be free: If one parent carrying the gene and the another is free from the gene , 50 % of offspring be carriers and 50 % will be free .
 
 
 
Spinal Musculær Atrophy (SMA)
SMA er en form for muskelsvind. Lidelsen viser sig ved at katten i 3 til 4 måneders alderen får en unormal gangart, hvor bagbenene slingrer. Katte med SMA har tilsyneladende ingen smerter og kan leve et normalt liv. Sygdommen nedarves autosomalt recessivt i Maine Coon, det betyder:
Hvis begge forældre har sygdommen, vil alle afkom få den Hvis begge forældre bærer genet for SMA, men ikke er syge, vil 25% af afkom få SMA, 50% vil bære genet og 25% vil være fri. Hvis en forælder bærer genet og den anden er fri for genet, vil 50% af afkommet være bærere og 50% vil være fri.
Spinal Musculær Atrophy (SMA)
SMA is a form of muscular dystrophy. The disorder shows
itself by the cat for 3 to 4 months of age get
an abnormal gait sway of the hindquarters .
Cats with SMA have no apparent pain and can live a normal life .
The disease is inherited autosomal recessive in Maine Coon , it means :

If both parents have the disease , will All progeny have the
If both parents carry the gene for SMA , but are not sick , 25 % of offspring few SMA , 50 % will carry the gene and 25% will be free.
If one parent carrying the gene and the another is free from the gene , 50 % of offspring be carriers and 50 % will be free .
 
 
 
 
 
HCM 
Mutationer i MyBPC3 genet associeret med HCM hos katte
Den genetiske baggrund, der forårsager HCM hos katte, er meget ringe beskrevet. Der er fundet en mutation i genet MyBPC3 kodende for Myosin Binding Protein C (MyBP-C) som er associeret med HCM. Mutationen hedder MyBPC3-A31P og forekommer kun hos Maine Coon katten. Mutationen ændrer en alanin til en prolin i aminosyrer nummer 31 i MyBP-C proteinet (deraf navnet MyBPC3-A31P). Ændringen af en aminosyre til en anden aminosyre i et protein, kan medfører betydelige ændringer i proteinets funktion og derved føre til sygdom. Mutationen blev først beskrevet af Meurs et al (2005), hvor det blev foreslået, at det muterede protein resulterer i en lavere proteinkoncentration, samt forstyrret interaktion til de andre sarkomerproteiner. 

Efter at have studeret flere hundrede Maine Coon katte og sammenhængen mellem HCM og den kendte MyBPC3-A31P mutation (Meurs mutation), må vi konkludere at arvegangen er mere kompleks end hidtid antaget. De fleste katte vi har set, som er homozygote mht. A31P, har udviklet HCM og vi forventer, at de resterende ligeledes udvikler HCM.
Hos de heterozygote katte kan vi derimod ikke se en sammenhæng med udvikling af HCM, der er ikke en øget risiko for at udvikle HCM for heterozgote katte.

En forklaring på, at de heterozygote ikke bliver syge, kan være, at HCM er associeret med reduceret penetrans, dvs. at sygdommen og sygdomsgraden varierer fra person til person. Dvs. det er ikke alle, der bærer sygdomsmutationer, der bliver syge, reduceret penetrans er ofte blevet beskrivet for humane HCM patienter og familier. Det er også en mulighed at MyBPC3-A31P-associeret HCM er nedarvet som en recessiv sygdom.
 
HCM
Familial hypertrophic cardiomyopathy ( HCM ) occurs in most breeds , some breeds ( eg . Maine Coon and British Shorthair ) predisposed for HCM . Research on HCM in cats is focused on the Maine Coon breed. Dr. Kittleson ( veterinarian , USA) was the first who described the heritability of HCM in Maine Coon cats in 1999. Kittleson examined the prevalence of the disease in several generations from a Maine Coon colony and found that the disease was inherited by a dominant pattern of inheritance , as we know from HCM in humans.
MyBPC3 mutations in the gene associated with HCM in cats
The genetic background that causes HCM in cats is very low described. There is found a mutation in the gene encoding the MyBPC3 Myosin binding protein C ( MyBP -C) associated with the HCM . The mutation called MyBPC3 - A31P and occurs only in the Maine Coon . The mutation changes an alanine to proline in the amino acid number 31 in MyBP - C protein (hence the name MyBPC3 - A31P ) . The change of one amino acid for another amino acid in a protein can lead to significant changes in the function of the protein , thereby leading to disease. The mutation was first described by Meurs , et al (2005) , where it was suggested that the mutant protein results in a lower protein concentration , as well as disturbed interaction with the other sarkomerproteiner .

After studying hundreds of Maine Coon cats and the relationship between HCM and the famous MyBPC3-A31P mutation (Meurs mutation), we must conclude that hereditary corridor is more complex than that, thus far assumed. Most cats we have seen homozygous terms. A31P, has developed HCM and we expect that the remaining also develop HCM. At the heterozygous cats can, however, we do not see a connection with the development of HCM, there is an increased risk of developing HCM for heterozgote cats.

An explanation of the heterozygous do not get sick, may be that HCM is associated with reduced penetrance, ie the disease and severity of the disease varies from person to person. That is, it is not all that carry disease mutations that become ill, reduced penetrance has often been beskrivet for human HCM patients and families. It is also an opportunity to MyBPC3-A31P-associated HCM is inherited as a recessive disease.
 
DK Gideon v/Inge Riis | - Danmark